RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS (e shfuqizuar)

  • Version
  • Download 562
  • File Size 6.22 MB
  • File Count 1
  • Create Date 14 Mars, 2022
  • Last Updated 13 Mars, 2024

Qëllimi i kësaj rregullore është të përcaktoj rregullat e organizimit të brendshëm të Ndërmarrjes Publike Lokale "Kuzhina Qendrore", përgjegjësitë dhe përshkrimin e detyrave dhe punëve për zyrtarët dhe stafin e punësuar në Ndërmarrje.


Download