Komisioni Komunal i Aksionarëve

Agim Kuleta

E-mail: [email protected]

Profesioni: Jurist

Përvoja e punës: Deputet në Kuvendin e Kosovës, Këshilltar Politik në Ministrinë e Diasporës, Kryesues i KK Prishtinë.

Donat Lushaku

E-mail: [email protected]

Profesioni: Jurist, studimet bachelor (2015)/studimet master juridik-financiar (2017)

Përvoja e punës: Shërbimi Noterial (2015)/ Asistent i Noterit, Kuvendi i Kosovës – Komisioni për Buxhet dhe Financa (2016)/ Praktikant, Komuna e Prishtinës – Zyra Ligjore (2016-2017), Ministria e Drejtësisë – Shërbimi Korrektues i Kosovës/ Zyrtar i Burimeve Njerëzore (2017-2021), Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural – Kabineti i Ministrit / Këshilltar Ligjor.

Dasmor Durmishi

E-mail: [email protected]
Profesioni: Jurist
Përvoja e punës: 10 vite pune në menagjment