Komisioni Komunal i Aksionarëve

Agim Kuleta

E-mail: [email protected]

Profesioni: Jurist

Përvoja e punës: Deputet në Kuvendin e Kosovës, Këshilltar Politik në Ministrinë e Diasporës, Kryesues i KK Prishtinë.

Dasmor Durmishi

E-mail: [email protected]
Profesioni: Jurist
Përvoja e punës: 10 vite pune në menagjment