NJOFTIM PËR VAZHDIM TË AFATIT TË KONKURSIT TË SHPALLUR MË 20.10.2022

NPL Kuzhina Qendrore sh.a. njofton të interesuarit së afati i konkursit për aplikim për vendet e lira të punës vazhdohet deri më 14 nëntor 2022.

Të gjithë kandidatët që deri më tani kanë konkurruar, nuk kanë nevojë për ri konkurrim.

Për procedurat e aplikimit dhe përzgjedhjes, procedurat e testimit dhe kriteret, si dhe dokumentet e kërkuara për aplikim, ju lutemi të klikoni në linkun:

https://kuzhina.net/download/konkurs-per-plotesimin-e-vendeve-te-punes-3/

Kandidatet kanë të drejtë të aplikojnë deri në ditën e fundit të përmbylljes së konkursit.